Välkommen till Mariefreds båtklubb (MBK)


Mariefreds Båtklubb (MBK) är en ideell förening som grundades 1934. Vi erbjuder primärt vinterplatser, ett fåtal sommarplatser finns via ett kösystem. Vårt hamn- och slipområde finns på norra sidan av inloppet mot Mariefred i det som kallas Tredje Backe. Här finns förutom uppställningsplatser bl a  sjösättningsvagn, mastkran och ett klubbhus med ett stort samlingsrum och kök. Klubbhuset kan bokas av medlemmar för olika aktiviteter.

Klubben har c:a 500 medlemmar inklusive familjemedlemmar. Cirka 200 båtar är registrerade.

På vår klubbholme, Förskär, har vi ett klubbhus, en övernattningsstuga och bryggor runt om ön. Klubbhuset och övernattningsstugan kan bokas av våra medlemmar. På ön finns även bastu för medlemmar i bastuklubben och ett antal grillplatser samt torrdass.

Klubben arrangerar varje sommar en seglingsskola, jolleskolan, främst för ungdomar liksom ett antal kappseglingar. Läs mer om detta på hemsidan.

Välkommen