Aktuella klubbarbeten

Här kan du läsa vilka aktuella arbeten du kan anmäla dig till. Kom ihåg att du måste göra 5 timmar arbete per år.

Du kan antingen kontakta respektive ansvarig nedan eller anmäla dig här på hemsidan.

Slipen Tredje Backe

Ansvarig: Stefan Gustavsson. Tel.: 070-520 97 27

 • Elsäkerhetsarbetet generellt fortsätter
 • Städning och allmänt arbete för att hålla slipområdet snyggt

Klubbhuset Tredje Backe

Vakant, frågor kan ställas till ordf@mariefredsbk.se

 • Regelbunden städning
 • Underhåll av klubbhus och ”snickarbod”
 • Latrinhantering
 • Buskröjning mm
 • Målning av 4 st vindskivor (2a strykningen)
 • Målning av ett fönster

Förskär

Ansvarig: Göran Westlund och Jimmy Nilsson. Tel.: 070-317 56 93 och 070-530 57 99

 • Färdigställa Norra bryggan
 • Öppna och stänga för säsongen
  Röja efter vintern
  Sätta upp alt. ta ner livbojar
  Ta ut hjärtstartaren till ön så snart sjösättningen är klar och ta in den till slipen inför upptagningen
 • Underhåll av bryggor
  Oljning
  Reparationer
  Flytta norra flytbryggan till södra sidan på hösten och tillbaka på våren
 • Underhåll av byggnader
  Klubbhus
  Sovstuga
  Bastu

Segling

Ansvarig: Lars ADA Karlsson segling@mariefredsbk.se Tel: 070-747 83 90

 • Seglingsfunktionärer.
  Innebär att man assisterar kappseglingskommittén vid våra kvällsseglingar och de tillfällen klubben arrangerar den årliga Kommunmästerskapsseglingen.

Jollarna

Ansvarig Per Hultberg 070-749 00 42

 • Du som har segelbåt i MBK och vill göra arbetsplikt är välkommen att höra av dig att fostra en ny trevlig seglingsgeneration, mejla jollarna@mariefredsbk.se så hörs vi!

Övrigt

Ansvarig: Carl-Gustaf Leijonhufvud ordf@mariefredsbk.se Tel: 073 - 914 23 30

 • Skriva klubbhistorik