Arbetspass – slagning av vass

Möjlighet att göra obligatorisk arbetsplikt på slipområdet!

Vassklippning utanför klubbhuset och vid mastbryggan, medans det fortfarande är is.
Det finns trimmer i klubbhuset men annat lämpligt verktyg är lie. Isdubbar bör användas.
Tänk på säkerheten så att man är två på plats samt inte gå ut på isen om det känns osäkert.

Isen är svagast vid strandkanten och närmast bryggorna.

Glöm inte att skriva upp arbetade timmar i boken i klubbhuset.

.Kontakta Johan Sjöö om ni undrar över något, telefon 070-5221509