Välkommen till Mariefreds båtklubb nya hemsida

Nu är vår nya Hemsida på plats!

Vår gamla sida har över tiden växt och därav blivit tidskrävande att administrera. Vi har därför arbetat fram en ny hemsida med målsättning att vara modern och lättläst. Vi har även passat på att strukturera om informationen. Som exempel har vi lyft fram det som är styrande och väsentligt ur ett allmänt informationssyfte för befintliga och nya medlemmar samt övriga som vill få en bild av Mariefreds Båtklubb.

En nyhet är vår medlemsinloggning där man får åtkomst till praktiska funktioner under en unik flik som heter ”Medlemssidor”. Här hittar du vårt bildgalleri, kontaktinformation till funktionärer, protokoll och MBK-info samt vår nya Bokningssida. På Bokningssidan kan du boka klubbhuset Tredje Backe samt övernattningsstugan och klubbhuset på Förskär. För att få åtkomst till detta loggar du in med ditt medlemsnummer samt efternamn. Har du frågor runt detta kontakta medlemsansvarig eller webbansvarig.

Vår nya hemsida har av tekniska skäl bytt adress. Vår nya adress (URL) är https://mariefredsbk.se. Observera mariefredsbk. Skulle du råka skriva vår gamla adress mariefredbk.se blir du automatiskt omdirigerad till vår nya sida, men, om du tidigare haft svårt att komma in på vår gamla sida måste du skriva den nya adressen dvs https://mariefredsbk.se.

Har du förslag på förbättringar av hemsidan eller hittar fel kontakta webbansvarig.