Integritetspolicy

Last updated: 2022-04-17

För oss, Mariefreds Båtklubb (MBK), är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar den information vi har om dig.

Varför samlar MBK in personuppgifter?
MBK är en ideell förening som består av ett antal medlemmar som årligen avlägger en medlemsavgift. För att kunna administrera detta och för att kunna skicka ut t.ex. fakturor och annan medlemsinformation behöver vi lagra personuppgifter. I samband med att du söker medlemskap hos oss samlar vi in de personuppgifter vi behöver för att hantera vår verksamhet. De uppgifter som lagras är bland andra namn och adressuppgifter, personnummer, telefon och mailadresser samt data om din båt. Som medlem är du själv ansvarig för att hålla dina uppgifter uppdaterade.

Hur länge sparas de?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Vi kan spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen vid exempelvis en pågående juridisk process.

Vem lämnar vi ut dem till?
Vi delar endast ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners som arbetar på uppdrag av oss för att utföra våra tjänster.

Så skyddar vi uppgifterna.
Vi har vidtagit de relevanta säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi arbetar löpande med att uppdatera våra säkerhetsrutiner.

Dina rättigheter
För att kunna kontrollera att dina personuppgifter behandlas korrekt har du rätt att få ett registerutdrag. Du kan även be om radering eller invända mot vår behandling (exempelvis om någon av de uppgifter vi har om dig är felaktig).

Kontaktinformation
Har du några frågor om hur vi hanterar personuppgifter? Vill du begära ett registerutdrag, göra en rättelse, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter? Kontakta i så fall oss nedan.

Frågor om personuppgifter

Cookies
Den här sajten använder cookies. En cookie är en textfil som lagras på din dator, för att sedan hämtas upp av servern när du kommer tillbaka till webbplatsen. Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen, samla in statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur vår webbplats används. Det gör det lättare för oss att optimera och utveckla webben så att den blir så bra som möjligt för våra besökare. Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste vi informera dig om att vi använder cookies. Du som besökare ska också samtycka till att cookies används. De flesta webbläsare har inställningar för att kontrollera cookies. Det går att ställa in så att cookies inte kan skapas eller att cookies tas bort med vissa tidsintervall eller från vissa webbplatser. Hur du gör hittar du under inställningar eller internetalternativ på din webbläsare.

Fotografering
I samband med fotograferingar inhämtar vi alltid samtycke. Enligt den nya dataskyddsförordningen kan det vara tillåtet att behandla personuppgifter efter en intresseavvägning. Vi tillämpar den regeln om intresseavvägning i samband med fotografering vid evenemang, och som dokumentation då vi anser att det är av intresse för vår verksamhet.