Integritetspolicy

Senast ändrad:2023-02-12

För oss, Mariefreds Båtklubb (MBK), är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar den information vi har om dig.

Varför samlar MBK in personuppgifter?
Syftet med att MBK använder dina personuppgifter är för att de utgör grund för kommunikation med medlemmar och som underlag vid fakturering. I samband med att du söker medlemskap hos oss samlar vi in de personuppgifter vi behöver för att hantera vår verksamhet. De uppgifter som lagras är bland andra namn och adressuppgifter, personnummer, telefon och mailadresser samt data om din båt. Som medlem är du själv ansvarig för att hålla dina uppgifter uppdaterade.

Hur länge sparas de?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Vi kan spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen vid exempelvis en pågående juridisk process.

Vem lämnar vi ut dem till?
MBK lämnar ej ut personuppgifter till någon utomstående utöver vad som följer av skyldighet enligt lag eller annan författning eller när det krävs för att MBK ska kunna tillvarata sina rättigheter eller uppfylla sina åtaganden mot medlemmar.

Så skyddar vi uppgifterna.
Vi har vidtagit de relevanta säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi arbetar löpande med att uppdatera våra säkerhetsrutiner.

Dina rättigheter
Som medlem kan du kontakta medlansv@mariefredsbk.se för att få information om vilka uppgifter som finns registrerade och för eventuell korrigera eller borttagning.
Genom att logga in på sidan https://bas.batunionen.se/ kan du själv kontrollera och ändra dina medlemsuppgifter.

Mer information kring dina rättigheter går att läsa på: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/
MBK följer Integritetsskyddsmyndighetens rekommendation för ideella föreningar: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/dataskydd-pa-olika-omraden/forening/det-har-behover-ni-gora/
Personuppgiftsansvarig för Mariefreds Båtklubb: styrelse@mariefredsbk.se

Cookies
Den här sajten använder cookies. En cookie är en textfil som lagras på din dator, för att sedan hämtas upp av servern när du kommer tillbaka till webbplatsen. Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen, samla in statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur vår webbplats används. Det gör det lättare för oss att optimera och utveckla webben så att den blir så bra som möjligt för våra besökare. Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste vi informera dig om att vi använder cookies. Du som besökare ska också samtycka till att cookies används. De flesta webbläsare har inställningar för att kontrollera cookies. Det går att ställa in så att cookies inte kan skapas eller att cookies tas bort med vissa tidsintervall eller från vissa webbplatser. Hur du gör hittar du under inställningar eller internetalternativ på din webbläsare.

Fotografering
I samband med fotograferingar inhämtar vi alltid samtycke. Enligt den nya dataskyddsförordningen kan det vara tillåtet att behandla personuppgifter efter en intresseavvägning. Vi tillämpar den regeln om intresseavvägning i samband med fotografering vid evenemang, och som dokumentation då vi anser att det är av intresse för vår verksamhet.

Du kan även ladda ner vår Integritetspolicy som ett PDF-dokument nedan: