MBK Klubbhuset

Klubbhuset entre
Klubbhuset entre

Den 12:e mars 1990 togs det första spadtaget till klubbhuset.
Esko Valtonen hade ritat huset.
En stomme fanns redan genom de tre kontorsbarackerna som Janne Lindberg redan tidigare skaffat från sitt jobb.
Roland Luthin utsågs som sammankallande i bygggrupen.
Den ekonomiska grunden bidrog kommunen med genom borgen för en ökad checkkredit. Rörelsekapital skaffades genom medlemmars bidrag via ”klubbhusandelar”. Dessutom fick klubben diverse ”godsaker” till klubbhuset, både från byggföretag och andra intresserade. Vårt klubbhus invigdes under högtidliga former den 23 november 1993. Nils Eriksson fick i egenskap av ledamot i Fritidsnämnden sätta nyckeln i låset. Han överlämnade med några uppskattande ord kommunens gåva till MBK.
Minnesgåvor av olika slag mottogs sedan till klubbhuset från de närvarande, med önskan om en lyckosam framtid.

Klubbhuset innehåller ett stort samlingsrum och kök.

Samlingsrum
Samlingsrum
Köket
Köket

Klubbhuset kan lånas av medlemmar för olika privata aktiviteter.
Huset bokas, efter Login, i vårt bokningssystem under fliken Medlemssidor. Du bokar minimum 2 timmar och max 6 tillfällen per dag.