Kontaktpersoner

NAMNE-POST
SLIPKOMMITTÉ 
Stefan Gustafssonskicka e-post
KLUBBHOLMSKOMMITTÉN
Göran Westlundskicka e-post
Jimmy Nilssonskicka e-post
SEGLINGSKOMMITTÉN 
Lars "Ada" Karlssonskicka e-post
JOLLEKOMMITTÉN 
Per Hultbergskicka e-post
FÖRTJÄNSTTECKENKOMMITTÉN
Ninni Luthin-Kärlingskicka e-post
REVISORER
Anders Brattskicka e-post
VALBEREDNING
Ninni Luthin-Kärlingskicka e-post
UTBILDNING
Hannu Lehmusskicka e-post
MILJÖOMBUD
Hanteras inom styrelsenskicka e-post
MEDLEMSANSVAR 
Lasse Luthinskicka e-post
SÄKERHETSBESIKTNING 
Lars Kärlingskicka e-post
HEMSIDA 
Johan Samsioeskicka e-post
MARK TREDJE BACKE
Johan Sjööskicka e-post
Patrik Johanssonskicka e-post
KLUBBENS BÅTAR
Janne Rönn
MBK-info 
Solveig Chreutzskicka e-post