Så här fungerar det i Mariefreds båtklubb

Informationen på denna sida syftar till att på ett lättfattligt sätt klargöra hur saker och ting fungerar i klubben. I grunden finns båtklubbens Medlemshandbok som innehåller stadgar, regler och avgifter vilka reglerar medlemskap och den formellt föreningstekniska verksamheten. Vi har också vår Hamn- och slipordning som beskriver vad som gäller på vår slip och i vårt hamnområde. Dessa kan du ladda ned från menyn till höger där du även hittar lite annan information om klubben och klubbens verksamhet.

Informationsvägar till medlemmar

För att du som medlem skall vara informerad om vad som händer/ska hända/har hänt sprids informationen enlig följande:

 • Medlemsmöten, normalt tre gånger per år:
  Årsmöte, vårmöte och höstmöte.
 • Klubbtidningen ”MBK-Info” som kommer ut tre gånger per år inför ovannämnda medlemsmöten. Tidningen fungerar också som kallelse till medlemsmötena och innehåller protokoll från föregående medlemsmöte.
 • Kopior av styrelseprotokoll förvaras i pärm i klubbstugan
 • Viktig information anslås på klubbens anslagstavlor på, dels på klubbbstugan, dels i småbåtshamnen.
 • På vår hemsida www.mariefredsbk.se hittar du aktuell information.

Våra aktiviteter

Vi har en mängd aktiviteter att välja bland. Alla aktiviteter i klubben utförs utan ersättning av medlemmar för medlemmar. Det är för att hjälpa till med de olika kommittéernas arbete som vi har klubbarbete.

Idag är klubbens verksamhet uppdelad i ett antal olika kommittéer:

 • Slipkommitté
 • Klubbhuskommitté
 • Klubbholmskommitté
 • Segling- kölbåtar
 • Jollekommittén med jolleskola
 • Eskaderkommitté
 • Medlemsadministration
 • Utbildning
 • Förtjänstteckenkommitté

Som en ideell båtklubb måste vi hålla kostnaderna nere och gör det mesta av arbetet själva.
På grund av säkerhets- och ansvarsfrågor har vi riktlinjer och anvisningar som gäller slipområdet. Vi är många som jobbar, använder och vistas på klubben och det är viktigt att vi har en ändamålsenlig och säker hantering.

Läs igenom vår Hamn och slipordning

Klubbarbete

Klubbarbete innebär att alla båtägande medlemmar måste utföra minst fem timmars arbete per år i klubben. Klubbarbete skall föras in i en särskild loggbok och godkännas av kommittéordförande. Vid uteblivet klubbarbete debiteras medlemmen en straffavgift (för närvarande 1 000 kr)
Klubbarbetet kan bestå av olika jobb/aktiviteter som hjälp i de olika kommittérna. Du amäler dig till respektive kommittéledare när du vill jobba.
Aktuella jobb finns beskrivna här.

Klubbens utrustning och anläggningar

Tillgång till klubbområdet får man genom att bli medlem och kvittera ut nyckel. Nyckel kvitteras ut mot en depositionsavgift av 300 kr. Utkvitterad nyckel innebär att du har ansvar för att inte släppa in obehöriga på klubbområdet. Tänk på att grinden ska låsas och inte stå öppen! Ett tips är att låta utifrån kommande vara den som låser upp grinden och därigenom visa sin behörighet. Du ansvarar också för att nyckeln inte kopieras eller kommer i orätta händer. Nyckeln går, förutom till grinden även till klubbstugan.

Klubbstugan

Klubbhuset entre

I klubbstugan, dit din klubbnyckel går, kan du fika och värma dig (spis/ugn, microvågsugn och kylskåp finns). Rökning är inte tillåtet i klubbhuset. Läs mer om klubbhuset här.

TC finns i snickarboden.

Nära mastkranen ligger den så kallade Juniorboden, där klubbens Juniorsektion brukar hålla till. Hit går din klubbnyckel.

Snickarboden

Det finns en enklare verkstad i byggnaden bredvid bockkranen Här kan man göra enklare snickerijobb och målningsjobb. Pelarborrmaskin och slipmaskin finns. Övriga verktyg håller man med själv. Under vintern kan man slå på värmen om man vill måla. När man är klar skall värmen slås ifrån.

El och vatten

El finns tillgängligt på hamnplanen och vid bryggorna. Den egna båten nås med egen förlängningssladd. ”Normalanvändning” när man arbetar med båten kostar inget. Men om du vill ha till exempel värmare på under en längre tid så kan detta ordnas mot självkostnadspris. Kontakta Slipchefen.

Färskvatten

Vi har tillgång till färskvatten (sjövatten) på slipområdet. Den egna båten nås med egen slang. Dricksvatten finns ej. Vattnet stängs av under frostperioden.

Ett nytt avtal med SEVAB om anslutning till vatten och avlopp är på gång och under närmaste året kan vi börja nyttja detta.

Miljö

Klubben tar inte hand om några sopor utan dessa tas med och lämnas på lämpligt ställe av båtägaren.

På klubben försöker vi vara varsamma om miljön:

 • Undvik att spilla till exempel olja, glykol, lösningsmedel mm på marken, utan ta hand om det.
 • Batterier skall lämnas på kommunal kretsloppscentral eller där du köpt ditt nya batteri.
 • Rester av bottenfärg,oljespill, glykol och lösningsmedel eller andra giftiga ämnen tas om hand av respektive båtägare och lämnas till kommunens kretsloppscentraler.
 • Glasflaskor och burkar tas med hem eller lämnas vid lämplig insamlingsstation. Båtägarna uppmanas till försiktighet vid tankning i hamnen, så att ev. spill och brandfara minimeras.
 • Använd endast tillåtna bottenfärger.
  OBS: I Mälaren är giftfärger EJ tillåtna