Sjösättning 2024

Lördag 27/4 Jörgen Jonsson. Lars Karlsson. Christer Lännström
Lördag 4/5 Robert Lundberg. Benny Hygrell. Göran Persson
Söndag 12/5 Gunnar Jonsson. Stefan Gustavsson. Peter Gustavsson
Söndag 19/5 Christoffer Cavalin Pär Nordling Ivar Renström
Onsdag 22/5 Bo Lindström. Lars Lexell. Barry Siegel
Söndag 26/5 Fredrik Viktell. Calle och Olle Tullstedt
Lördag 1/6 Urban Boëthius. Jonnie Karlsson. Björn Larsson

Upprop 08:00 samtliga dagar. Bokar tid gör du i BAS.

Efter sjösättning, glöm inte städa bort skräpet efter dig!!