Tillgänglighet

Last updated: 2022-04-17

Mariefreds båtklubb (MBK) som hanterar den här webbplatsen vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Vi arbetar medvetet för att i möjligaste mån följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) trots att vi som ideell förening inte omfattas av lagkraven. Denna sida  beskriver hur vi arbetar för att förbättra tillgängligheten och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi anser att stora delar av webbplatsen är tillgängliga men att brister kan förekomma. Exempel på brister kan vara foton utan beskrivande text, otydliga länkar och flerspråklighet.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du saknar eller inte kan tillgodogöra dig innehåll från vår webbplats vore vi tacksamma om du ville meddela oss.

Meddela oss
Har du synpunkter på ovanstående eller på innehållet på webbplatsen meddelar du oss nedan.

Meddela brister i tillgänglighet