Var sparsam med EL!

electric meter

Som ett led i att se över klubbens kostnader är det viktigt att samtliga tar ansvar för sådant som i förlängningen kan påverka medlemsavgiften. Ett exempel som är/blir aktuellt nu under höst-vinter-vår när båtarna är upptagna är att hålla nere våra elkostnader.

Du har rätt till el om det handlar om verktyg och belysning (använd LED-lampor) som behövs för ditt underhåll (batteriladdare typ CETEK) eller för enklare reparationer, det är inte ok att köra varmluftsfläktar eller annan krävande utrustning/maskiner. Om du har behov att använda denna typ av utrustning ska du först ta kontakt med styrelsen för att säkerställa säkerheten och kontroll på förbrukningskostnader. Beakta att denna typ av utrustning belastar även kablaget inom området med förhöjd risk för brand vid ovarsam hantering.

Om någon i styrelsen noterar användning av el på sätt som strider mot vad som betraktas som skäligt kommer kablar att dras ur elskåp alt. omhändertagas om märkning saknas.