MBK Medlemsansökan

Som medlem i Mariefreds båtklubb erbjuder vi primärt vinterplats på land. Ett fåtal sommarplatser vid brygga finns som fördelas via ett kösystem där ditt medlemsnummer är din köplats. För sommarplats hänvisar vi istället till Strängnäs kommun som fördelar platser både i Mariefred och Strängnäs. Ansökan till sommarplats kan du göra här. Öppnas i ny flik.

För att vi skall kunna anta dig som medlem vill Mariefreds Båtklubb att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till klubben. Vi behöver behandla personuppgifter om dig för att på så sätt underhålla ett register över de båtar som förvaras inom klubbens område. I händelse av incident är det viktigt för oss att snabbt få kontakt med dig.

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, personnummer, e-post, telefon samt uppgifter om din båt. I de fall familjemedlemmar anmäls skall uppgifter såsom namn och födelsedatum anges

För mer information hur vi hanterar personuppgifter hänvisar vi till vår Integritetspolicy (öppnas i ny flik).

Du har enligt Artikel 15 i EU's allmänna dataskyddsförordning, https://gdprinfo.eu/sv/sv-article-15, rätt att gratis, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt Artikel 16 begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Så här ansöker du

 1. Läs igenom våra stadgar, regler och avgifter så du vet vilka rättigheter och skyldigheter du har som medlem.
 2. Om du har frågor innan du ansöker om medlemskap kan du maila dessa till medlansv@mariefredsbk.se
 3. I och med att du skickar in ansökan  accepterar du våra medlemsvillkor och regler och förbinder dig att följa dessa samt samtycker till att Mariefreds Båtklubb behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående.
 4. Ansöka om medlemskap gör du i Svenska Båtunionens medlemsregister BAS där vi har klubbens medlemmar registrerade. Se knapp nedan.
 5. När vi mottagit din ansökan händer detta
  1. Vid nästa styrelsemöte behandlas din ansökan.
  2. När din ansökan har blivit godkänd kommer du att få ett inbetalningskort med inträdesavgift, medlemsavgift och inför båtupptagningen även avgift för upptagning/sjösättning.
  3. När dessa avgifter är betalda räknas du som fullvärdig medlem. Därefter kan du kvittera ut klubbnyckel och du kan ta upp eller sjösätta med klubbens utrustning.
  4. Nycklar kvitterar du ut av medlemsansvarig mot en depositionsavgift samt får en klubbvimpel att pryda båten med!

Välkommen som medlem!
Styrelsen