Rutin för av-/påmastning

Bakgrund

Denna rutin är upprättad i syfte att beskriva ett lämpligt tillvägagångsätt i samband med av och påmastning.

En utskrivbar PDF-version kan du hämta här

Förutsättning

Av och påmastning är ett av de mer riskfyllda momenten i samband med sjösättning och torrsättning. Ett felaktigt agerande kan vara direkt förenat med livsfara. Det är respektive båtägares ansvar att säkerställa att detta genomför på ett så säkert och trygg sätt som möjligt. Observera! Mariefreds Båtklubbs mastkran är svängbar och ej möjlig att beträda till skillnad från vad som annars är vanligt, med detta tillkommer således ytterligare ett moment som kan innebära utökad risk.
Bryggan med mastkran har utsatt läge för väder och svallvågor från andra båtar, var extra uppmärksam!

Checklista inför av och av-/påmastning

I syfte att minimera risken för olycka och säkerställa smidigaste hantering skall följande beaktas:

  • Är det första gången du skall masta av/på tag gärna hjälp av någon erfaren
  • Minst 3 personer; 1 sköter kran, 1 håller masten på plats vid mastfot, 1 montera/demonterar vant
  • Ta bort segel, bom innan du lägger dig vid mastbryggan för att minimera tiden vid bryggan. Det är många som vill använda mastkranen.
  • Släpp spänningen lätt på samtlig vant, demontera dock inga vant eller stag i detta skede
  • Säkerställ att vant är väl insmorda med vantskruvolja för att kunna justeras lätt för hand
  • Placera båten med akter mot Mariefred, detta underlättar när masten förs bort/föras till båten.
  • Påmastning: Använd nya saxpinnar med rätt dimension. Alternativt SureClip (återanvändbara vantlås)
  • Påmastning: Säkerställ att inga skador finns på stående rigg, spridare, förstagsrulle etc.
  • Påmastning: Kontrollera funktion el -utrustning/elektronik/lanternor, Glöm inte montera Windex (åt rätt håll)

Steg- för- steg beskrivning

Bildserien nedan illustrerar avmastning på en Benetau Oceanis 311. Säkerställ hur detta är jämförbart med din båt!

Montera sling under spridare. Spänn upp wire lätt. Lossa inga vant ännu. Vid påmastning säkerställ att sling löper lätt och att draglinan inte hamnar i kläm.. För båtar med två spridare, alt långa master tag kontakt med slipchef för kompletterande information

Avdela en person som håller masten stadigt vid mastfot under hela avmastningen. Kranskötaren låser mastkranen för att undvika okontrollerad svängning

Lossa och ta bort undervanten helt, låt gärna vantskruven vara kvar

Lossa toppavant så riggen är lös, tag ej bort helt ännu. Lossa och tag bort akterstag helt

Lossa och för bort förstagsprofil helt

Om du har förstagsrulle, för försiktigt bort denna mot brygga, var aktsam för brott på profilen

Be nu kranskötaren att försiktigt hissa masten lite så den släpper från mastfot, släppa bromsen och vrid sakta mastkranen in mot bryggan. Följ efter med förstagsprofil.

Medhjälparen som hållit masten följer nu lugnt med när kranen svängs. Släpp inte taget om masten ännu!

Exempel på korrekt hantering i samband med att masten avlägsnas från båten

Beakta förstagsprofil och den stående riggen när masten firas ned.

Fortfarande viktigt att hålla stadigt tag i roten på masten.medan masten vrids in mot bryggan och stödbockarna. Medhjälpare assisterar med att samla ihop lösa vant.

Masten är nu på säkrad på bryggan. Vid avmastning demontera utrustning som kan skadas under vinter, demontera/montera spridare och vant.

Specifikt vid påmastning:
När masten placerats på bockarna, säkerställ att vant inte hamnar på fel sida spridare. Om så finns risk att masten måste tas ner på bryggan igen.