MBK Jolleskola

Några bilder från jolleaktiviteterna sommaren 2020

Per Hultberg och Lotta Grönblad har fotograferat.
Samtliga bilder är publicerade med målsmans tillstånd.

Mail till jolleskolan är jollarna@mariefredsbk.se

För att läsa villkor och göra anmälan klicka på knappen nedan.

OBS! Jolleskolan är nu fulltecknad för i år. Välkommen tillbaka nästa år.