Klubbarbete

Klubbarbete är roligt
Klubbarbete är roligt

Liksom i de flesta ideella föreningar måste medlemmar hjälpa till att underhålla klubbens materiel och utrustning. Förutom att det bidrar till att sänka klubbens utgifter bidrar det även till att stärka den sociala biten - vi lär känna varandra bättre!

För närvarande gäller att varje medlem ska arbeta 5 timmar per år, om detta inte utförs utgår en straffavgift om, för närvarande, 1 000 kr. Mer information om klubbarbete hittar du här.