Arbetspass – slipen

Arbetskväll på slipområdet tisdag 2023-06-20 klockan 18:00-21:00. Kom ner och gör ditt obligatoriska arbetspass!

Vi ska städa södra och norra slipområdet, gräva ner en elkabel på södra området med maskin hjälp samt gräsklippning.

Innan städ dagen är det viktigt att båtägarna städar bort sitt skräp och samlar ihop pallningsmaterial och märker det med namn och telefonnummer. Omärkt material kommer att städas bort och eventuellt slängas.

Kontakta Johan Sjöö om ni kan vara med på städkvällen, telefon 070-5221509