Södertälje kanal begränsad framkomlighet

Fredag 8 juli kl.07.00 - söndag 10 juli kl. 19.00 - begränsade möjligheter att passera Södertälje kanal - södra delen.

Telge Nät AB kommer att lägga nya avloppsledningar över Södertälje kanal, söder om slussen.
Sjöfartsverket har därför beslutat stänga av farleden genom Södertälje kanal söder om slussen under ovanstående tider.

Läs hela meddelandet här.