Regler för vinterförvaring

Nu är upptagningen av båtar snart klar! Och i år gäller lite nya förhållningsorder avseende vinteruppställningen. Huvudskälet till detta är de höga elkostnaderna som drabbar klubben hårt.

Om du tar upp din båt med mast - säkra fallen så att de inte slår i vinden, stör boende i området!

Alla måste säkerställa att båtar, båthus, vagnar är uppmärkta med namn och telefonnummer!

Arbete pågår med förbättring av belysningen på slipområdet runt klubbhus, snickarbod och mastskjul.

Läs mer här.